Louis Vuitton Tokyo Matsuya Ginza

At Matsuya Ginza, 3-6-1 Ginza
104-8130 Chuo-Ku, JAPAN
0120-24-4114
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

 • Les Parfums Louis Vuitton available in store.
 • Engraving
 • Complimentary WIFI
 • Now Yours Run Away

Giờ mở cửa

 • Thứ Hai 11:00 / 20:00
 • Thứ Ba 11:00 / 20:00
 • Thứ Tư 11:00 / 20:00
 • Thứ Năm 11:00 / 20:00
 • Thứ Sáu 11:00 / 20:00
 • Thứ Bảy 11:00 / 20:00
 • Chủ Nhật 11:00 / 19:30

Ngày đóng cửa: