Z2438E

Mắt Kính Dáng Vuông 1.1 Millionaires

23.300.000₫

  • Mức độ truyền ánh sáng40%
  • Chống tia UV:100%
  • Danh mục bộ lọc:2
  • Thông tin chi tiết về khả năng chống UV và các bộ lọc tại đây