R08348

Sách Cabinet Of Wonders, The Gaston-Louis Vuitton Collection - Ấn Bản Tiếng Anh

3.450.000₫


- Nhà xuất bản: Thames & Hudson phát hành bản tiếng Anh
- Biên tập: Patrick Mauriès - Soạn thảo văn bản: John Banville, Stephen Bayley, Alberto Manguel, Delphine Saurat và Pierre Senges.
- 33 x 24,5 CM
- Hiện có ấn bản tiếng Pháp và tiếng Anh

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng