R08759

Sách Cape Town City Guide - Ấn Bản Tiếng Anh

970.000₫

  • 5,4 x 8,3 inch
  • Khách mời: Elana Brundyn
  • Tác giả: Paul Duncan, Shannon Correia, Nicola Mitchell
  • Nhiếp ảnh: Alain Willaume
  • Ấn bản tiếng Anh
  • Bìa sách bằng vải
  • Ứng dụng di động dành cho iPhone hoặc iPad hiện có trên App Store

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng