R08706

Sách Cities On Earth - Ấn Bản Tiếng Anh

2.030.000₫

  • 9,8 x 13,4 inch
  • 592 trang
  • Các nhiếp ảnh gia của hiệp hội Tendance Floue: Pascal Aimar*, Thierry Ardouin*, Denis Bourges*, Antoine Bruy, Gilles Coulon*, Olivier Culmann*, Ljubiša Danilović*, Grégoire Eloy*, Mat Jacob*, Caty Jan, Yohanne Lamoulère, Philippe Lopparelli*, Bertrand Meunier*, Meyer*, Flore‑Aël Surun*, Patrick Tourneboeuf*, Alain Willaume*
  • *Đồng tác giả của cuốn sách Các Thành phố trên Thế giới
  • Ấn bản tiếng Pháp

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng