Q96580

Khuyên Tai Empreinte

48.000.000₫

  • Vàng trắng (18kt)
  • Chi tiết trang trí: khoảng 7,5 mm
  • Chuôi xỏ rời

Nếu có thắc mắc về cách chăm sóc trang sức của Louis Vuitton, vui lòng tham khảo hướng dẫn.

Trang sức và đồng hồ của Louis Vuitton đều mang tính độc bản. Chỉ số về carat và trọng lượng của kim loại mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng sản phẩm.

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng