R08628

Sách Fashion Eye French Riviera

1.530.000₫

  • 9,3 x 12 inch
  • Sách Fashion Eye French Riviera
  • Nhiếp ảnh gia: Slim Aarons
  • Biên tập bởi: Patrick Remy
  • Bìa sách làm bằng vải được in lụa
  • Ấn bản tiếng Pháp/tiếng Anh
  • Bao gồm tiểu sử, bài phỏng vấn nhiếp ảnh gia hoặc bài luận và chú thích ảnh
  • 50 đến 100 ảnh
  • 96 trang
  • Ấn bản tiếng Pháp và tiếng Anh

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng