R08958

Sách Fashion Eye Kilamba

1.530.000₫

  • 9,3 x 12 inch
  • Sách Fashion Eye Kilamba
  • Nhiếp ảnh: Laura Bonnefous
  • Biên tập: SyLVie Lécallier
  • Bìa sách bằng vải và in lụa
  • 104 trang
  • 50-100 bức ảnh
  • Ấn bản song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh
  • In tại Ý

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng