R09022

Sách Fashion Eye Las Vegas

1.530.000₫

  • 9,3 x 12 inch
  • Sách Fashion Eye Las Vegas
  • Ảnh chụp bởi Jeff Burton
  • Biên tập bởi Patrick Remy
  • Bìa sách bằng vải được in lụa
  • 112 trang
  • Ấn bản song ngữ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh
  • In tại Ý