R08453

Sách Louis Vuitton Catwalk - Ấn Bản Tiếng Anh

2.030.000₫

  • 10,9 x 7,5 inch/27,7 x 19,0 cm
  • Sách bìa cứng
  • 632 trang
  • 1.350 ảnh minh họa
  • Gồm 3 ấn bản: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý (tại một số cửa hàng Louis Vuitton)
  • Nhà xuất bản: Thames & Hudson
  • Photographs © 2018 firstVIEW

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng