R08185

Sách Louis Vuitton, The Spirit Of Travel - Ấn Bản Tiếng Anh

1.360.000₫


- 22 x 15,5cm/8,7 x 6,1 inch
- 179 trang với hơn 200 bức ảnh
- Bìa mềm chất liệu Canvas có kèm tranh
- Hiện có ấn bản tiếng Pháp và tiếng Anh - Nhà xuất bản: Flammarion

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng