R08999

Sách Louis Vuitton Trophy Trunks - Ấn Bản Tiếng Anh

4.350.000₫

  • Tác giả: Olivier Margot
  • Ấn bản tiếng Anh
  • Nhà xuất bản: Assouline
  • 222 trang
  • hơn 125 hình minh họa
  • Rộng 30,7 x Dài 38,8 x Dày 3,9 cm
  • Bìa cứng, in lụa
  • 3,55 kg

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng