• Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
  • Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
  • Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
  • Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
  • Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
  • Khuyên Tai LV Iconic S00 in Đồ Nữ's Phụ kiện New This Season collections by Louis Vuitton (Thu phóng sản phẩm)
M00743

Khuyên Tai LV Iconic

11.500.000₫

  • Chi tiết kim loại màu vàng ánh kim
  • Logo LV
  • Khóa bấm

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng