Z1652W

Mắt Kính Dáng Vuông LV Moon

16.700.000₫

  • Mức độ truyền ánh sáng37%
  • Chống tia UV:100%
  • Danh mục bộ lọc:2
  • Thông tin chi tiết về khả năng chống UV và các bộ lọc tại đây