Q06085

Khuyên Tai LV Volt Upside Down - Một Chiếc

31.500.000₫

  • Vàng hồng (18kt)
  • Chi tiết trang trí: khoảng 11 mm
  • Chuôi xỏ rời
  • Một chiếc khuyên tai

>Nếu có thắc mắc về cách chăm sóc trang sức của Louis Vuitton, vui lòng tham khảo hướng dẫn

Trang sức và đồng hồ của Louis Vuitton đều mang tính độc bản. Chỉ số về carat và trọng lượng của kim loại mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng sản phẩm.

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng