R08502

Sách Travellers' Tales Bags Unpacked - Ấn Bản Tiếng Anh

3.450.000₫

  • 8,7 x 11,8 inch
  • Hình minh họa: Pierre Le-Tan
  • Người chấp bút: Bertil Scali
  • Ấn bản tiếng Anh
  • Bìa cứng
  • 448 trang
  • 200 hình minh họa
  • Nhà xuất bản: Thames & Hudson

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng