GI0793

Vivienne Cosmonaute

102.000.000₫

  • Kích thước: 8,7 x 3,9 x 7,7 inch/22 x 10 x 19,5 cm
  • Da
  • Gỗ 
  • Nhôm 
  • Mica
  • Logo LV Circle
  • Chi tiết mắt hình hoa Monogram
  • Vivienne

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng