LOUIS VUITTON SPIRIT

Khám phá thêm

Qua hành trình gồm 5 chủ đề đa chiều, tinh thần đặc trưng của Louis Vuitton được thể hiện qua vẻ đẹp độc đáo, nổi bật và xúc cảm đặc biệt của bộ sưu tập trang sức cao cấp thứ 4 do Francesca Amfitheatrof thiết kế.

Bộ sưu tập The Louis Vuitton Spirit mang các khái niệm của thương hiệu đến gần nhau hơn. Không chỉ là sự tự do, sức mạnh, ý niệm về sự vĩnh cửu mà còn có ý tưởng về định mệnh và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới

Francesca Amfitheatrof