GIẢI THƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ "LOUIS VUITTON WATCH PRIZE"

Scroll to Discover

GIẢI THƯỞNG CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ "LOUIS VUITTON WATCH PRIZE"

DÀNH CHO CÁC NHÀ SÁNG TẠO ĐỘC LẬP

Chế tác đồng hồ đồng nghĩa với việc thách thức khái niệm về thời gian. Chế tác đồng hồ là minh chứng cho kỹ nghệ thủ công, sự táo bạo và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ của cấu trúc chuyển động. Nhà chế tác đồng hồ là những người sáng tạo dám thiết lập và phân tích cấu trúc thời gian phức tạp từ lần này qua lần khác. Không chỉ là giải thưởng dành cho nhà chế tác đồng hồ, giải thưởng "Louis Vuitton Watch Prize" ghi nhận tầm nhìn đột phá và tư duy độc lập. Giải thưởng tôn vinh những người dám thử thách hiện tại và đặt ra định nghĩa về những giới hạn của thời gian.

Xuất phát từ niềm đam mê cải tiến trong kỹ thuật chế tác đồng hồ và thiết kế đổi mới, La Fabrique du Temps Louis Vuitton hân hạnh giới thiệu Giải thưởng chế tác đồng hồ "Louis Vuitton Watch Prize" dành cho Các Nhà Sáng Tạo Độc Lập. Với cam kết giúp các tài năng tỏa sáng, giải thưởng được sáng lập với mục tiêu nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới, đồng thời tôn vinh nghệ thuật chế tác đồng hồ.

Thông qua sáng kiến này, La Fabrique du Temps Louis Vuitton khuyến khích các tài năng sáng tạo, kỹ thuật thủ công và ý tưởng táo bạo của các các nhà chế tác đồng hồ độc lập, đồng thời khích lệ các nghệ nhân, nhà khởi nghiệp cũng như đồng hành cùng các thế hệ tương lai.

Bất kỳ ai đã từng thiết kế và chế tác đồng hồ hoặc cấu trúc đồng hồ một cách độc lập đều có thể đăng ký tham gia. Chúng tôi sẽ nhận đơn đăng ký vào đầu năm 2023.

Một sáng kiến độc lập và nhân văn

Jean Arnault, Giám đốc mảng Đồng hồ tại Louis Vuitton, giới thiệu về Giải thưởng chế tác đồng hồ "Louis Vuitton Watch Prize" dành cho Các Nhà Sáng Tạo Độc Lập.

The Committee of Experts

In order to evaluate each submission, Louis Vuitton has created a Committee of Experts who share the same passion for watchmaking innovation and creativity. A committee that includes journalists, artisans, artists, collectors, and watch enthusiasts from all backgrounds and nationalities.