Buổi trình diễn bộ sưu tập Thu-Đông 2023 dành cho Nam

Louis Vuitton giới thiệu bộ sưu tập Thu-Đông 2023 dành cho Nam tại Paris vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, lúc 20 giờ 30 phút (GMT+7)

Bộ

Rosalía

Stage