Louis Vuitton & People For Wildlife

Là một phần trong cam kết lâu dài về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, Louis Vuitton xây dựng mối quan hệ hợp tác với tổ chức từ thiện People For Wildlife. Đồng hành cùng các cộng đồng địa phương, cuộc hợp tác vì môi trường diễn ra trong 5 năm với mục đích duy trì và cải thiện đa dạng sinh học của khu vực rộng 400.000 ha ở phía Đông Bắc nước Úc. Cuộc bắt tay này góp phần giúp LVMH đạt mục tiêu khôi phục 5 triệu ha môi trường sống của hệ thực vật và động vật năm 2030, cùng với Thỏa thuận trong Hội nghị về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc (COP-15) nhằm bảo vệ 30% diện tích đất trong cùng năm.

Louis Vuitton đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm với nhà sáng lập của tổ chức People For Wildlife, Tiến sĩ Daniel Natusch, một chuyên gia về khoa học bảo tồn. Tiến sĩ Natusch từng có thời gian dài nghiên cứu tại Cape York trước khi thành lập People For Wildlife vào năm 2020. Việc hợp tác với tổ chức từ thiện People For Wildlife nằm trong nỗ lực tăng cường bảo tồn khí hậu và tái tạo đa dạng sinh học của Louis Vuitton. Cuộc hợp tác này mang đến các giá trị môi trường chung và cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng bền vững các chất liệu nguồn gốc tự nhiên.

Tái tạo đa dạng sinh học bằng cách giám sát các loài động vật hoang dã và kiểm soát các loài xâm lấn

Hợp tác với các cộng đồng địa phương để tạo ra những mô hình kinh doanh bền vững, dựa trên việc sử dụng có trách nhiệm các chất liệu nguồn gốc tự nhiên