Louis Vuitton Brussels

Boulevard de Waterloo, 59/60
1000 Brussels, BELGIUM
+32 2 626 46 02
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Thứ năm, tháng năm 30, 16:00

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Your Louis Vuitton store in Brussels is currently open and looks forward to welcoming you.

Special opening hours:
May 5: 12:00 - 18:00

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 10:00 / 18:30
  • Thứ Ba 10:00 / 18:30
  • Thứ Tư 10:00 / 18:30
  • Thứ Năm 10:00 / 18:30
  • Thứ Sáu 10:00 / 18:30
  • Thứ Bảy 10:00 / 18:30
  • Chủ Nhật

Ngày đóng cửa:

This store is closed on Sunday and on May 1, May 9 & May 20.