Louis Vuitton Hong Kong 5 Canton Road

Shop G005-006, Harbour City, TST
Kowloon, Hong Kong SAR - China
+852 8100 1182
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

Services:

 • Fragrance Fountains
 • Les Parfums Louis Vuitton
 • Engraving
 • Personalized My LV Heritage
 • Handpainting
 • Now Yours Run Away
 • Complimentary WIFI

Giờ mở cửa

 • Thứ Hai 10:00 / 22:00
 • Thứ Ba 10:00 / 22:00
 • Thứ Tư 10:00 / 22:00
 • Thứ Năm 10:00 / 22:00
 • Thứ Sáu 10:00 / 22:00
 • Thứ Bảy 10:00 / 22:00
 • Chủ Nhật 10:00 / 22:00

Ngày đóng cửa:

None