Louis Vuitton Hong Kong Airport

Unit 6E196 & 7E153, Terminal 1, Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong SAR - China
+852 8100 1182
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

  • Hot Stamp

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 07:00 / 23:00
  • Thứ Ba 07:00 / 23:00
  • Thứ Tư 07:00 / 23:00
  • Thứ Năm 07:00 / 23:00
  • Thứ Sáu 07:00 / 23:00
  • Thứ Bảy 07:00 / 23:00
  • Chủ Nhật 07:00 / 23:00

Ngày đóng cửa:

None