Louis Vuitton Hong Kong Lee Gardens

Shop G01, Lee Gardens One, CWB
Hong Kong Island, Hong Kong SAR - China
+852 8100 1182
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

 • Hot Stamping
 • Handpainting
 • Personalized My LV Heritage
 • My LV Belts
 • My LV Tambour
 • Fragrance Fountains
 • Complimentary WIFI

Giờ mở cửa

 • Thứ Hai 11:00 / 21:00
 • Thứ Ba 11:00 / 21:00
 • Thứ Tư 11:00 / 21:00
 • Thứ Năm 11:00 / 21:00
 • Thứ Sáu 11:00 / 21:00
 • Thứ Bảy 11:00 / 21:00
 • Chủ Nhật 11:00 / 21:00

Ngày đóng cửa:

None