Louis Vuitton Hong Kong Pacific Place

Shop 236 & Shop 351A, Pacific Place
Hong Kong Island, Hong Kong SAR - China
+ 852 8100 1182
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

  • Personalized My LV Heritage
  • Now Yours Run Away

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 10:00 / 20:30
  • Thứ Ba 10:00 / 20:30
  • Thứ Tư 10:00 / 20:30
  • Thứ Năm 10:00 / 20:30
  • Thứ Sáu 10:00 / 20:30
  • Thứ Bảy 10:00 / 20:30
  • Chủ Nhật 10:00 / 20:30

Ngày đóng cửa:

None