Louis Vuitton Hong Kong Peninsula

Shop E2-6, The Peninsula Hong Kong
Kowloon, Hong Kong SAR - China
+852 8100 1182
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

  • Personalized My LV Heritage

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 11:00 / 20:00
  • Thứ Ba 11:00 / 20:00
  • Thứ Tư 11:00 / 20:00
  • Thứ Năm 11:00 / 20:00
  • Thứ Sáu 11:00 / 20:00
  • Thứ Bảy 11:00 / 20:00
  • Chủ Nhật 11:00 / 20:00

Ngày đóng cửa:

None