LOUIS VUITTON Kansai International Airport

Terminal 1 Building 2F, Kansai International Airport, 1 Senshu-Kita
549-0001 Osaka, JAPAN
0120-08-4203
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

Hot Stamp, Fragrance Engraving, Wi-Fi

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 08:00 / 20:00
  • Thứ Ba 08:00 / 20:00
  • Thứ Tư 08:00 / 20:00
  • Thứ Năm 08:00 / 20:00
  • Thứ Sáu 08:00 / 20:00
  • Thứ Bảy 08:00 / 20:00
  • Chủ Nhật 08:00 / 20:00