Louis Vuitton Maison Osaka Midosuji

2-8-16, Shinsaibashisuji, Chuo-ku, Osaka-Shi
542-0085 Osaka, JAPAN
0120-41-6910
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Thứ ba, tháng sáu 11, 16:00

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

LE CAFE V on 7th floor
Closed: Jan 1st

 • Les Parfums Louis Vuitton available in store.
 • SERVICES
 • Hot Stamping
 • Complimentary WIFI

Giờ mở cửa

 • Thứ Hai 11:00 / 20:00
 • Thứ Ba 11:00 / 20:00
 • Thứ Tư 11:00 / 20:00
 • Thứ Năm 11:00 / 20:00
 • Thứ Sáu 11:00 / 20:00
 • Thứ Bảy 11:00 / 20:00
 • Chủ Nhật 11:00 / 20:00