Louis Vuitton Osaka Hankyu Umeda Women 2F

8-7, Kakuda-cho, Kita-ku
530-8350 Osaka, JAPAN
0120-48-4187
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Chủ nhật, tháng năm 26, 12:00

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

  • Repair service is not available as this store.
  • Fragrance Personalization is available at this floor.
  • More product offers available at 5F.

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 10:00 / 20:00
  • Thứ Ba 10:00 / 20:00
  • Thứ Tư 10:00 / 20:00
  • Thứ Năm 10:00 / 20:00
  • Thứ Sáu 10:00 / 20:00
  • Thứ Bảy 10:00 / 20:00
  • Chủ Nhật 10:00 / 20:00

Ngày đóng cửa:

1/1(月・祝)