Louis Vuitton Tokyo Roppongi

Roppongi Keyakizaka Dori, Roppongi Hills, 6-12-3 Roppongi
106-0032 Minato-ku, JAPAN
0120-47-4118
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

  • Complimentary WIFI

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 12:00 / 20:00
  • Thứ Ba 12:00 / 20:00
  • Thứ Tư 12:00 / 20:00
  • Thứ Năm 12:00 / 20:00
  • Thứ Sáu 12:00 / 21:00
  • Thứ Bảy 12:00 / 21:00
  • Chủ Nhật 12:00 / 20:00

Ngày đóng cửa:

5/27(月)-6/6(木)