Louis Vuitton Tokyo Seibu Shibuya

At Seibu Shibuya, 21-1 Udagawa-cho
150-8330 Shibuya-Ku, JAPAN
0120-28-4135
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

  • Complimentary WIFI

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai 10:00 / 20:00
  • Thứ Ba 10:00 / 20:00
  • Thứ Tư 10:00 / 20:00
  • Thứ Năm 10:00 / 20:00
  • Thứ Sáu 10:00 / 20:00
  • Thứ Bảy 10:00 / 20:00
  • Chủ Nhật 10:00 / 20:00