Louis Vuitton Dubai Mall Fashion Avenue

Dubai Mall, Ground and First Floor, Fashion Avenue
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
+971 4 330 8060
Đặt lịch hẹn

Cuộc hẹn tiếp theo hiện có:

Cửa hàng này chỉ cung cấp cuộc hẹn tại cửa hàng

Rất tiếc, không có thời gian nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

SERVICES:

 • Fragrance Engraving
 • Fragrance Fountains
 • Hot Stamping
 • Now Yours Run Away


EID Al ADHA Timings: June 27th - June 30th 10:00 a.m to 1:00 a.m

Giờ mở cửa

 • Thứ Hai 10:00 / 12:00
 • Thứ Ba 10:00 / 12:00
 • Thứ Tư 10:00 / 12:00
 • Thứ Năm 10:00 / 12:00
 • Thứ Sáu 10:00 / 01:00
 • Thứ Bảy 10:00 / 01:00
 • Chủ Nhật 10:00 / 01:00