Z2537U

Mắt Kính Dáng Vuông Bo Tròn LV Signature

14.000.000₫

  • Mức độ truyền ánh sáng13%
  • Chống tia UV:100%
  • Danh mục bộ lọc:3
  • Thông tin chi tiết về khả năng chống UV và các bộ lọc tại đây