Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München

Kéo xuống để xem thêm

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München

Triển lãm “As Slow as Possibles” của Sarah Morris

Từ ngày 08/09/2023 đến ngày 14/01/2024, Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München giới thiệu bộ sưu tập các tác phẩm của Sarah Morris qua triển lãm “As Slow as Possibles”.

Với nguồn cảm hứng đến từ những thành phố hiện đại, nghệ sĩ người Mỹ Sarah Morris trưng bày một loạt tác phẩm hội họa và điện ảnh thể hiện chủ nghĩa tư bản qua hệ thống tạo hình. Bà sử dụng những tác phẩm video của mình, phản ánh các vấn đề chính trị và kinh tế – ví dụ như giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton (Capital, 2000) – để tạo ra một bức tranh tường lớn ở trung tâm Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München.

Thông tin

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München
Maximilianstrasse 2a
80539 Munich - Đức
ĐT: +49 (0)89 558938100
Email: info_espace.de@louisvuitton.com

Giờ mở cửa:
Thứ Hai – Thứ Sáu: 12:00 – 19:00
Thứ Bảy: 10:00 – 19:00
Vào cửa miễn phí

Khám phá thêm