79.5 x 135 x 82 cm
(Chiều dài x Chiều cao x Chiều rộng)