Louis Vuitton tin rằng phát triển bền vững là một hành trình đòi hỏi sự cam kết lâu dài và sự khiêm nhường. Khiêm nhường để quan tâm đến thành quả đã gặt hái nhiều như những gì cần thực hiện trong tương lai. Một hành trình có thể đạt được bằng cách lan tỏa đến nhiều người hơn. Một hành trình đòi hỏi tất cả chúng ta cùng suy ngẫm về mọi việc mình làm và cách thực hiện nó để không ngừng cải thiện và phát triển. Đó là hành trình Louis Vuitton đã bắt đầu từ năm 1854.

Các đối tác của chúng tôi
  • Louis Vuitton & People For Wildlife
  • LOUIS VUITTON for UNICEF
Tin tức mới nhất
Khám phá thêm

Trong khuôn khổ Hành trình cam kết phát triển bền vững của chúng tôi, năm 2023, Louis Vuitton tham gia hoạt động cùng tổ chức từ thiện bảo tồn People For Wildlife trong cuộc hợp tác vì môi trường, nhằm duy trì và cải thiện đa dạng sinh học ở khu vực rộng 400.000 ha tại Úc.